Nhung hươu việt - Quả óc chó - Hạt hạnh nhân - Thịt hươu

Xem kết quả: / 361

Bình thường: Tuyệt vời
Giỏ Hàng: ( 0 ) sản phẩm
Tổng tiền: 0 vnđ

chi tiết sản phẩm

Mã sản phẩm:   NHV-1274
Thương hiệu SP:   Nhung Huou Vi?t
Khối lượng:   1kg
Lượng truy cập:   2100
Giá bán:   300,000 VNĐ   
Kết quả đánh giá:
Đánh giá SP:
Tuyệt vời
Số lượng mua:

Mô tả sản phẩm

Qu? táo d? khô là m?t lo?i th?c ph?m r?t giàu dinh du?ng, nó có th? b? sung s?t cho thai ph?. Các chuyên gia nghiên c?u dã ch?ng minh r?ng táo d? r?t có l?i cho d? dày, b? sung khí huy?t, nhu?n ph?i.


Táo d? khô lo?i to g?p 4 l?n lo?i táo thu?ngT?o d? khô lo?i to


Thai nhi s? phát tri?n r?t thu?n l?i n?u các bà b?u khí huy?t d?y d?.Táo d? có ch?a lu?ng Vitamin C và Vitamin E phong phú, nh?ng  lo?i Vitamin này giúp cho làn da c?a ph? n? mang b?u tuoi sáng hon. Ngoài ra, nó còn giúp ch?ng l?i s? hình thành các v?t nám, v?t thâm trên khuôn m?t.R?t nhi?u ngu?i d?u thích cho vài qu? táo d? khi h?m canh nhu món gà h?p, dê h?m, hay món th?t th? và nh?ng món canh h?m khác trong dó c? ru?u ngâm thu?c. V?ycông hi?u c?a qu? táo dó là gì?

Táo d? có tính gi? nhi?t, v? cam,  gi?u ch?t dinh du?ng, b?i ch?a các thành ph?n nhu: prôtêin, lipit, du?ng, can xi, ph?t pho, s?t, và nhi?u lo?i vi ta min A,C, B1, B2, carotene….. Dân gian thu?ng nói “ Ngày ngày an táo d?, tr? mãi không già” . Táo d? không ch? là lo?i qu? mà nhi?u ngu?i thích an mà còn là li?u thu?c b? ch?a các b?nh liên quan t?i t?, d? d?y, th?n kinh….. S?n ph? an táo d? có th? b? sung khí huy?t, b? não và giúp h?i ph?c s?c kh?e nhanh. Nh?ng ngu?i già y?u dùng táo d? d? tang cu?ng th? l?c, kéo dài tu?i th?, nh?t là  nh?ng ngu?i có th?n kinh y?u hay là nh?ng ngu?i làm vi?c trí óc. Có th? dùng táo d? u?ng thay trà giúp b? th?n kinh và tang thêm s? thèm an. V?i nh?ng ngu?i nghi?n trà m?i t?i tránh m?t ng?, có th? dùng canh táo d? thay trà.  Vào mùa thu và mùa xuân, th?i ti?t lúc ?m lúc l?nh, ta có th? dùng canh lá dâu thêm qu? táo d? u?ng thay trà d? tránh c?m cúm, thuong hàn. Vào mùa h?, th?i ti?t nóng n?c, ta có th? dùng canh lá sen và táo d? d? gi?i nhi?t.Vào mùa dông, th?i ti?t l?nh cam, có th? dùng canh táo d? và g?ng có th? gi? ?m d? d?y.

 


 

Táo d? là m?t lo?i th?c ph?m thiên nhiên có công d?ng làm d?p da, b? t? có l?i s?c kh?e. tang cu?ng tu?n hoàn máu và ch?ng lão hóa. Du?i dây gi?i thi?u cho ngu?i d?c m?t vài công d?ng m?i:

 

1) Ch?ng d? ?ng

 

Táo d? tr? b?nh d? ?ng phát ban, m?i ngày an 3 l?n, m?i l?n 10 qu? táo d?, an trong 3 ngày hi?u qu? t?c thì. G?n dây, các nhà khoa h?c Nh?t B?n phát hi?n trong táo d? ch?a m?t hàm lu?ng l?n ch?t g?i là camp, ch?t này có tác d?ng tr? d? ?ng và giãn m?ch máu. Ð?ng th?i có m?t s? tác d?ng khác nhu : tang cu?ng thu nh? co tim và là ch?t nuôi du?ng co tim.

 

Táo d? khi còn tuoi


2) Ch?a b?nh huy?t áp th?p

 

Ch?n 20 qu? táo d?,  m?t con gà mái to.Gà ch?t t?ng khúc, u?p gia v? h?m l?a to, d?n khi gà g?n nh? thì cho  táo d? vào. Có th? dùng canh h?m gà táo d? làm nhi?u l?n.

 

3) B? gan:

 M?i ngày an 20 qu? táo d? có th? ch?a b?nh viêm gan. Ð?i v?i ngu?i m?c ch?ng b?nh nhu: viêm gan c?p tính, so gan, có lu?ng huy?t thanh cao, m?i tu?i tru?c khi di ng? dùng canh h?m l?c v?i táo d? (táo d?, l?c, 30 g du?ng cát. Tru?c tiên h?m chín l?c r?i cho táo d? và du?ng vào), Và dùng liên t?c trong 30 ngày, có th? h? du?c lu?ng huy?t thanh xu?ng.

 

4) Ch?ng ung thu

 

Táo d? ch?a các thành ph?n triterpenes và camp,  vì v?y dùng táo d? không ch? t?t cho co th? mà còn làm d?p da. Hi?n nay, d? làm d?p da,  m?i ngu?i an nhi?u lo?i táo d?.

data-width='685px' class='fb-st'>

Quảng cáo


TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Ngân hàng Vietcombank Hà Nội
Chủ TK: VŨ THẾ HƯNG
Số TK: 0011 004 002 935

      - Giao hàng toàn quốc
      - Giao hàng miễn phí tại Hà Nội
      - Hotline: 0973 51 62 63

www.nhunghuouviet.comVideo
Vị trí cửa hàng

lượt truy cập
Hiện có: 71 đang online
Truy cập trong ngày: 25
Tổng lượng truy cập: 239443
NHUNG HƯƠU VIỆT TRÊN FACEBOOK


NHUNG HƯƠU VIỆT