Khỏe tốt - Nhung hươu - Quả óc chó - Hạt hạnh nhân - Thịt hươu

Xem kết quả: / 270

Bình thường: Tuyệt vời
Giỏ Hàng: ( 0 ) sản phẩm
Tổng tiền: 0 vnđ

Công dụng và bài thuốc

Tác dụng của táo đỏ khô
R?t nhi?u ngu?i d?u thích cho vài qu? táo d? khi h?m canh nhu món gà h?p, dê h?m, hay món th?t th? và nh?ng món canh h?m khác trong dó c? ru?u ngâm thu?c. V?ycông hi?u c?a qu? táo dó là gì?

Táo d? có tính gi? nhi?t, v? cam,  gi?u ch?t dinh du?ng, b?i ch?a các thành ph?n nhu: prôtêin, lipit, du?ng, can xi, ph?t pho, s?t, và nhi?u lo?i vi ta min A,C, B1, B2, carotene….. Dân gian thu?ng nói “ Ngày ngày an táo d?, tr? mãi không già” . Táo d? không ch? là lo?i qu? mà nhi?u ngu?i thích an mà còn là li?u thu?c b? ch?a các b?nh liên quan t?i t?, d? d?y, th?n kinh….. S?n ph? an táo d? có th? b? sung khí huy?t, b? não và giúp h?i ph?c s?c kh?e nhanh. Nh?ng ngu?i già y?u dùng táo d? d? tang cu?ng th? l?c, kéo dài tu?i th?, nh?t là  nh?ng ngu?i có th?n kinh y?u hay là nh?ng ngu?i làm vi?c trí óc. Có th? dùng táo d? u?ng thay trà giúp b? th?n kinh và tang thêm s? thèm an. V?i nh?ng ngu?i nghi?n trà m?i t?i tránh m?t ng?, có th? dùng canh táo d? thay trà.  Vào mùa thu và mùa xuân, th?i ti?t lúc ?m lúc l?nh, ta có th? dùng canh lá dâu thêm qu? táo d? u?ng thay trà d? tránh c?m cúm, thuong hàn. Vào mùa h?, th?i ti?t nóng n?c, ta có th? dùng canh lá sen và táo d? d? gi?i nhi?t.Vào mùa dông, th?i ti?t l?nh cam, có th? dùng canh táo d? và g?ng có th? gi? ?m d? d?y.

 

tao do kho

 

Táo d? là m?t lo?i th?c ph?m thiên nhiên có công d?ng làm d?p da, b? t? có l?i s?c kh?e. tang cu?ng tu?n hoàn máu và ch?ng lão hóa. Du?i dây gi?i thi?u cho ngu?i d?c m?t vài công d?ng m?i:

 

1) Ch?ng d? ?ng

 

Táo d? tr? b?nh d? ?ng phát ban, m?i ngày an 3 l?n, m?i l?n 10 qu? táo d?, an trong 3 ngày hi?u qu? t?c thì. G?n dây, các nhà khoa h?c Nh?t B?n phát hi?n trong táo d? ch?a m?t hàm lu?ng l?n ch?t g?i là camp, ch?t này có tác d?ng tr? d? ?ng và giãn m?ch máu. Ð?ng th?i có m?t s? tác d?ng khác nhu : tang cu?ng thu nh? co tim và là ch?t nuôi du?ng co tim.

 

2) Ch?a b?nh huy?t áp th?p

 

Ch?n 20 qu? táo d?,  m?t con gà mái to.Gà ch?t t?ng khúc, u?p gia v? h?m l?a to, d?n khi gà g?n nh? thì cho  táo d? vào. Có th? dùng canh h?m gà táo d? làm nhi?u l?n.

 

3) B? gan:

 

M?i ngày an 20 qu? táo d? có th? ch?a b?nh viêm gan. Ð?i v?i ngu?i m?c ch?ng b?nh nhu: viêm gan c?p tính, so gan, có lu?ng huy?t thanh cao, m?i tu?i tru?c khi di ng? dùng canh h?m l?c v?i táo d? (táo d?, l?c, 30 g du?ng cát. Tru?c tiên h?m chín l?c r?i cho táo d? và du?ng vào), Và dùng liên t?c trong 30 ngày, có th? h? du?c lu?ng huy?t thanh xu?ng.

 

4) Ch?ng ung thu

 

Táo d? ch?a các thành ph?n triterpenes và camp,  vì v?y dùng táo d? không ch? t?t cho co th? mà còn làm d?p da. Hi?n nay, d? làm d?p da,  m?i ngu?i an nhi?u lo?i táo d?.

 

 

 M?t s? công th?c ch? bi?n v?i táo d?:

 

Công th?c làm chè táo d?:15 g dongquai, 50g táo d?, 20 g du?ng tr?ng, 50 g G?o t?, tru?c tiên, ngâm dongquai b?ng nu?c ?m. Sau dó, thêm 200 l nu?c dun dongquai sao cho d?c ? 100 lít, b? bã l?y nu?c. Sau dócho thêm nu?c vào nu?c l?c dun cùng g?o t?, du?ng tr?ng vào táo d?. Ðun d?n khi thành cháo. Có th? dùng b?t kì lúc nào d?u du?c trong ngày,dùng liên t?c trong 10 ngày. Món cháo này có th? m?t s? công d?ng sau nhu: b? máu di?u kinh, c?m máu, tr? táo bón và tr? m?t s? các lo?i b?nh nhu thi?u máu, kinh nguy?t không d?u, t?c kinh, hoa m?t, táo bón.

 

Cháo hà th? ô v?i táo d?

 

B?t hà th? ô 25 g, táo d? 50 g, du?ng cát 15 g, g?o t? 50 g. Tru?c h?t cho táo d? và g?o  d? vào n?i n?u thành cháo. Khi  v?a cho b?t hà th? ô vào, qu?y d?u d?n khi cháo d?c cho thêm du?ng vào. Món cháo này có công hi?u b? can th?n, b? tinh, thông ti?n, gi?i d?c… Vì khi y?u gan th?n, thi?u máu tinh s? d?n d?n hoa m?t chóng m?t, m?t ng? hay quên, m?ng tinh, huy?t áp cao ? ngu?i già, so c?ng m?ch máu và giúp kéo dài tu?i th?.

 

K? cao h?m nguyên sâm v?i táo d?

 

Táo d? 30 qu?, nguyên sâm 30 g, ô mai 6 qu?, 15 k? t?. Cho 4 bát nu?c vào các nguyên li?u trên và dun trong 20 phút, sau dó thêm du?ng vào, n?u hoi d?c r?i b?c ra d? ngu?i. Cho vào d? dùng d?ng an d?n. Thông thu?ng, m?i ngày dùng 2 l?n, m?i l?n dùng 2 thìa canh.Canh này dùng b?i du?ng s?c kh?e

Backlink liên kết Sản Phẩm Giảm Cân | Diễn đàn sức khỏe | Qua oc cho | thám tử | Gia sư | In logo áo mưa
TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Ngân hàng Vietcombank Hà Nội
Chủ TK: VŨ THẾ HƯNG
Số TK: 0011 004 002 935

      - Giao hàng toàn quốc
      - Giao hàng miễn phí tại Hà Nội
      - Hotline: 0973 51 62 63

www.nhunghuouviet.comVideo
Vị trí cửa hàng

lượt truy cập
Hiện có: 66 đang online
Truy cập trong ngày: 572
Tổng lượng truy cập: 314475
NHUNG HƯƠU VIỆT TRÊN FACEBOOK


NHUNG HƯƠU VIỆT